Bộ Mạch và remote QX12v 2.4ghz

550,000

Bộ mạch và remote của dòng xe QX, cải tiến thế hệ sóng 2.4Ghz loại bỏ việc nhiễu sóng vơi môi trường đô thị

Bộ Sản phẩm có thể bán lẻ với mạch thu là 300.000đ, và remote 250.000đ