Cần số bắt ốc

45,000

Thông số :

  • 6 Chân tiếp điện
  • Không tự động về giữa
  • 01 Bát bắt ốc
  • có bát gài