Công tắc đôi độc lập

40,000

Đặc tính :

  • 6 chân tiếp điện
  • 2 bộ tiếp điện đóng cắt độc lập
  • 2 nấc