Công tắc tai thỏ

60,000

  • 6 chân tiếp điện
  • 2 bộ tiếp điện đóng cắt cùng lúc
  • 3 nấc, tự động về giữa