Khởi động mềm 6v

219,000

Chức năng:

  • Điều khiể tăng tốc dần
  • Chống sốc khi khởi động cho động cơ
  • Hỗ trợ điện áp 6v