Mạch nguồn tịch hợp nhạc

390,000

Mạch có tính năng chính mở nguồn cho xe điện trẻ em

Tích hợp báo bin, cổng sạc bình ắc quy

Tích hợp Mạch nhạc, và FM