Mạch thu , remote xe SX128

500,000

Mạch thu G6B-B08 cho dòng xe SX128.