Remote 27Mhz

  125,000

  Thông số :

  • Tần số Fm 27Mhz
  • 2 Kênh
  • Sử dụng 02 bin 2A

  Tặng kèm 1 anten cứng hoặc dẽo